IT

allvac technology is geregistreerd onder leverancier elektro, tegenwoordig lopen elektro en informatica heel dicht bij elkaar.

  • Deze pagina is onder constructie

Teamviewer:

Het kan zijn dat onze service afdeling vraagt om Teamviewer 11 op een Windows computer te installeren, deze kan je hier downloaden:

Na het downloaden moet je het bestandje uitpakken. (rechter muistoets -> alles uitpakken)

Na het uitpakken open je het mapje en klik je op “TeamViewer.exe”

In het linker scherm staan uw ID en Wachtwoord, deze gegevens heeft onze dienst na verkoop nodig om uw computer over te nemen. Wanneer de computer of Teamviewer herstart wordt verandert het wachtwoord automatisch.

Meer informatie over het programma vind je op de officiële website: https://www.teamviewer.com/