Wanneer u in het bezit bent van een ventilatie systeem D is het mogelijk om de lucht dat het ventilatie toestel naar binnen haalt nog meer te zuiveren.

Het “zuiveren” van de lucht gebeurd standaard door een G3 of G4 filter. Deze filters dienen vooral om de warmtewisselaar in het ventilatie systeem te beschermen. Ze verbeteren de luchtkwaliteit in de woning nauwelijks.

Typische G3 / G4 filters

Wilt u de luchtkwaliteit verbeteren dan kan u een pollen filter (meestal F7) in het ventilatie systeem D plaatsen. Deze filter houdt niet alleen pollen tegen, maar filtert ook de kleine stofdeeltjes uit de lucht. Doordat een pollen filters fijnere mazen heeft moet het ventilatie systeem wel harder werken (drukval is hoger) om de lucht door de filter te krijgen.

Typische F7 filter

Een betere oplossing is het plaatsen van een elektrostatische filter. Doordat de elektrostatische lucht filter GEEN fijne mazen heeft moet het ventilatie systeem veel minder hard werken (drukval is lager), waardoor zijn stroomverbruik daalt. Onderstaande tabel toont de efficiëntie aan van een G3-G4 (standaard WTW) filter, een F7 filter (als WTW optie) en een F9 filter, wat betreft de filtering van microstofdeeltjes van 0.3μm die hoofdzakelijk in uitlaatgassen voorkomen.

Een elektrostatisch filter kan aan elk systeem D toegevoegd worden. Het wordt op de lucht toevoer van buiten naar de woning geplaatst. Hierdoor kan ook 1 luchtfilter uitgespaard worden in het systeem D.

Oude filternorm EN779

U was misschien al bekend met de filternamen G4, M5, F7, etc. Dat zijn de namen die de filters dragen onder de oude filternorm EN779:2012. Deze oude norm testte filterprestaties alleen voor één vaste deeltjesgrootte, namelijk die van 0,4 micron. Nu onze kennis over de lucht om ons heen groeit, weten we dat dit niet zo realistisch is. Schadelijke deeltjes laten zich niet tot één grootte beperken, maar zijn er in alle soorten en maten. Daarom werd het tijd voor een nieuwe filternorm.

 

Nieuwe filternorm ISO16890

 

Die nieuwe filternorm heet ISO16890, en geldt wereldwijd sinds eind 2016. Vanaf augustus 2018 is het een verplichting, en is de oude norm niet meer geldig. Met de nieuwe ISO16890 worden filters getest voor deeltjes van 0,3 tot 10 micron, en dat weerspiegelt veel beter de realiteit.

 

Nieuwe benamingen

 

Binnen de nieuwe norm worden de filters ingedeeld aan de hand van de deeltjes die ze opvangen en hoevéél van die deeltjes ze opvangen. Zo krijgt een filter dat 70% van de deeltjes kleiner dan 1 micron opvangt de naam ePM1 70%. Dat betekent ook dat de oude namen van de filters gaan verdwijnen. De nieuwe benamingen voor de filters zijn niet één op één te koppelen aan de oude namen, omdat de normen verfijnd zijn. Onder de oude norm waren filters ingedeeld in 9 klassen. Onder de nieuwe norm zijn dat 49 klassen. Nu kunnen filters die voorheen bijvoorbeeld allemaal als F7 door het leven gingen, in verschillende klassen worden ingedeeld.

 

In de onderstaande tabel ziet u een indicatie voor de nieuwe filternamen, met de oude benamingen in de linker kolom. Soms kan de benaming afwijken, dus bij vragen kunt u het best contact opnemen met onze Technische Adviseurs.