Slimme afvoer met lucht, water, warmterecuperatie => Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer met geïntegreerde warmtepomp, Zo recupereert het de warmte uit de afgevoerde ventilatielucht voor lage temperatuurverwarming en de productie van sanitair warm water

Met het E+ systeem van Renson wordt vraaggestuurde ventilatie en lucht/water-warmtepomptechnologie intelligent geïntegreerd in één toestel. Deze systeemoplossing draagt ruim bij tot het verlagen van het E-peil van de woning en voldoet aan de verplichting van het gebruik van hernieuwbare energie in de hedendaags goed geïsoleerde woning.Systeem E+® kan ook gemakkelijk toegepast worden in bestaande bouwstructuren.