Ventilatie Algemeen

Wat is een ventilatiesysteem?

Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte, die om wat voor reden dan ook vervuild of verontreinigd is, door zuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op natuurlijke manier of mechanisch gebeuren of zoals hieronder genoemd, ongecontroleerde en gecontroleerde ventilatie.

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimten waar mens of dier verblijven, en gebeurt door koolzuurgas, vocht en verontreiniging af te voeren en verse lucht aan te voeren. De luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn (bijvoorbeeld sigarettenrook, bacteriën en schimmelsporen, chemische stoffen, stof, geurstoffen). De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht (het debiet) hangt af van de productie van vocht, koolstofdioxide (CO2) en verontreiniging en de aard van de verontreiniging, en van het aantal mensen of dieren die in die ruimten verblijven. Voor scholen, kantoren, ziekenhuizen en woningen gelden daarom verschillende normen. In België is sinds het EPB-decreet de ventilatie aan normen onderworpen. In Nederland stelt het Bouwbesluit de normen per gebruiksfunctie.

Waarom moet ik een ventilatiesysteem hebben?

Momenteel worden woningen zo luchtdicht mogelijk gebouwd om energie te besparen. Dit maakt dat gebruikte lucht de woning enkel kan verlaten via een ventilatiesysteem.
Mocht er geen ventilatie systeem worden geplaatst, dan zouden vochtige lucht en CO² uit badkamer, keuken enz. de woning niet kunnen verlaten. Dit zou resulteren in een muffe, ongezonde geur in de woning. Vochtige lucht zou ook neerslaan in de koudste delen van het gebouw met schimmelvorming tot gevolg. Kortom, zonder ventilatiesysteem krijgt men een zeer ongezond binnenklimaat.

  • C systeem: Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
  • D systeem: Mechanische toe- en afvoer, met lucht- en warmte-recuperatie
  • E+ systeem: Slimme afvoer met lucht, water, warmterecuperatie